FAR mot virkelighet

FAR-prosjektet (Felles Administrative Ressurser) er et samarbeid mellom Rogaland fylkeskommune, Sola, Randaberg, Sandnes og Stavanger kommuner.