Hvem plantet hva?

I Eigersund har de en egen skog tilegnet statsråder. Det første treet ble plantet i forbindelse med byjubileet i 1998 og nå, fire år seinere, står en fin liten treklynge like ved 1.vannbasseng.