Urovekkende i Gjesdal

Utgiftene vokser betydelig mer enn inntektene i Gjesdal. Det gir ikke rom for noe særlig økt aktivitet, sier økonomisjef Stein Kittelsen.