Madlatorget kan bli dobbelt så stort

Madlatorget vil øke butikkflaten med 20.000 kvadratmeter. Madla Handelslag ønsker alene å tredoble butikkarealet.