Vurderer tog-samarbeid med private

Statsråd Torild Skogsholm gjør det klart at hun ikke vil løpe frasamarbeidet på Nord-Jæren. Hun åpner for å samarbeide med privatebedrifter om dobbeltspor.