Det er liv i rypeleiren

2001 kan bli den beste rypesesongen på mange år, varslet Svein Liestøl her i avisen før jaktstart. Er det endelig toppår i fjellet?