Forlik etter mange års strid

Skjæveland Cement-støperi har inngått forlik med Ingvar Helland etter flere år med strid rundt et masseuttak. Men Helland kjemper fremdeles mot kommunen.