Bare høyblokka blir igjen

Kommunen har storstilte planer for modernisering av Bekkefaret. 11 lavblokker skal jevnes med jorden og erstattes med 13 nye i et bedre utnyttet bomiljø.