Sandnes sentrum - sett med svalens øyne

Klatrer du opp i det gule observatoriet i St. Olavs gate, får du se Sandnes slik svalen ser byen.