Ringnes-tomta blir vond å selge

Ringnes akter å selge bryggeritomta på Forus. I forbindelse medprosjekt «Brennende Plattform», som endte med at Tou bryggerianbefales nedlagt, ble verdien av Forus-tomten et avgjørendeargument for at det var Tou som måtte ofres.