Fire måneder «kostet» 100.000

Reklamér først og dokumentér etterpå er lærdommen huskjøpere kan trekke fra en dom i Jæren tingrett.