Nærleik er avgjerande

Leiar for Norsk Gardsmat i Rogaland, Frode Ljosdal, meiner det er nærleiken til produsenten som gjer at grønsaksbuene er så populære.