Tøyvask bak lukkede dører

De ansatte fikk sagt sitt. Deretter lukket fylkesutvalget møtet, deansatte dro hjem, og fylkesutvalget utsatte like godt hele saken.