- Begrenset ølsalg har liten effekt

Begrenset salgstid for alkohol i butikkene er brukt opp som virkemiddel på Nord-Jæren, mener rusforskeren Sverre Nesvåg.