Farlig skolevei til Sørbø skole

Rektor Hans Olav Braut på nye Sørbø skole ber kommunen sørge for at elevene på skolen trygt kan krysse Hoveveien.