Ingen rektorjubel for mellomskule-modellen

Mellomskulemodellen får ei blanda mottaking hjå rektorane ved dei fem skulane som kan komma til å mista ungdomsskuletrinnet.