Staten nøler, fylkene har hastverk

Et nytt vestlandsfylke bør helst være klart innen valget i 2003, mener KrFs fylkesvaraordfører i Hordaland, Torill Selsvoll Nyborg.