Få ville teste ferdighetene

De aller yngste har ingen problemer med å spille en forballkamp. Å klare kravenen til ferdighetsmerket er ikke like lett. Men Ulf-Sandnes lot de likevel unge få prøve sine ferdigheter lørdag.