Går for to pleiesentre i sentrum

Flere partier var ikke lenger helt enig med seg selv da bystyret drøftet om kommuneøkonomien tåler et større løft i eldreomsorgen. Egentlig hadde de satt som forutsetning at det innføres eiendomsskatt.