Skal ikke spare på tomme eldresenger

Beboere, pårørende og ansatte ved sykehjemmene kan trekke etlettelsens sukk. Det kommer ikke på tale å spare penger på tommesenger og stengte avdelinger.