Rutekluss på Ruten

Fra 1. juli skal ikke lenger de ansatte ved NSBs billettkontor hjelpe buss-reisende. Folk må da selv ringe Ruteservice for å få oppgitt avgangstidene for bussene.