Tenåringer tilsto 10 bilinnbrudd

HUNDVÅG: To tenåringer har innrømmet om lag 10 tyverier fra biler på Hundvåg. Innbruddene er begått de siste dagene og politiet har fått en strøm av anmeldelser.