Strid om naust ved Jærhavet

Det er fremmet klage mot byggingen av fire nye naust ved småbåthavna på Sele.