Clemet tror på bredt forlik om innholdet i skolen

Utdanningsminister Kristin Clemet (H) har tro på et bredt skolepolitisk forlik om innholdet i den norske skolen.