Kuttene holder for Randaberg - i år

Rådmannen i Randaberg regner med at vårens kutt i driftsbudsjett er nok til å opprettholde kommunens tilbud som planlagt ut året.