Skar ned som et prosjektil nær badende elever

Til alt hell ble ingen i svømmebassenget truffet da en to meterlang aluminiumslist falt ned fra taket i Giskehallen mandag.