Ordførere stritter imot sammenslåing

Rogaland politidistrikt kan bli delt inn i fem driftsenheter mot dagens 18. Flere ordførere frykter denne form for sentralisering.