Lønnshopp rammer alle

Ifølge Kommunenes Sentralforbunds (KS) foreløpige beregninger, kan Sandnes kommune få 63 millioner kroner i økte pensjonsutgifter, mens Solas ekstraregning kan ende opp på 18 millioner kroner.