Byggestart for Vågen 33-utvidelse

I går startet arbeidet med å utvide Amfisenteret Vågen 33. Rivingen av trebrakken nord for kjøpesenteret markerer starten på en storstilt utbygging av hele kvartalet.