Mange elevar, men uviss lagnad for Tveit

Om lag 70 elevar vil til hausten ta landbruksopplæring ved den tradisjonsrike landbruksskulen Tveit på Nedstrand. Elevtalet er dermed større enn på fleire år, men skulen sin lagnad etter komande skuleår er heilt uviss.