- Smalt og farlig for barna våre

Inntil gang— og sykkelsti er på plass langs Bersagelveien, må alle barn få ta buss til skolen. Det mener foreldrene på Nedre Hetland, som lever i frykt for at barna skal utsettes for trafikkulykker langs veien.