Automatene gir ikke vekslepenger

Det koster deg dyrt hvis du ikke har riktig beløp til bomringen på Nord-Jæren.