Regjeringen vil ha lokal metadonbehandling

Systemet i dag er unødvendig ressurskrevende, mener sosialminister Guri Ingebrigtsen. Hun vil at metadonbehandling skal skje lokalt.