Ikke skrem barna unødig

Hvordan kan vi verne barn mot farer uten å gjøre dem unødig redde?