• Gauselvågen er på politikernes bord igjen. Denne gang er det forslag om å tillate boligbygging i det avmerkede grøntområdet helt i sørenden av den planlagte turveien. Jon Ingemundsen

Får bygge bolig i bytte for turvei

Bystyret vedtok mandag å gi grunneiere på Gausel anledning til å bygge to boenheter i et friareal. Dette for å få til en frivillig avtale om turvei i strandsonen.