• Utlegging av gytegrus er et av kultiveringstiltakene som gjøres i Årdalselva. Økt vannføring er enda viktigere, mener fiskerne. Tor Inge Jøssang

Denne storlakselva har altfor lite vann

For å øke fangsten av storlaks må Årdalselva få minstevannsføring. Det mener både kommune, fylkesmann, elveierlag og natur og friluftsorganisasjonene.