• Lørdag 10. januar sto Hidlefjorden hardt mot Solbakk. Naturvernforbundet/Rune FOLKVORD

Plast i sjøen ved Ryfast på Solbakk

Se på bildet. Det viser sjøen som slår mot fyllingen på Solbakk. I fyllingen ligger det plastfiber.