• Klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) anbefaler fisk foran ku av hensyn til klimaet. Her er en biff forberedt på restauranten Fish & Cow i Stavanger. Pål Christensen

Litt for mye biff, promp og biler i Rogaland

Landbruket i Rogaland er klimaversting. Klimaministeren ber fylket foreta kraftige klimakutt.