• Over 130 arbeidssøkende ingeniører og sivilingeniører stod i slutten av september i kø for før et informasjonsmøte på Sølvberget om mulighetene for å jobbe i videregående skole i Rogaland. Nettopp arbeidsledigheten gjør at kommuner i Rogaland skjermes for de tyngste kuttene i asylbudsjettet. Jonas Haarr Friestad

Slik skjermes Rogaland fra kutt i asylbudsjettet

Økende arbeidsledighet gir mer penger til Rogaland fra asylbudsjettet.