• Konserndirektør Ole Gunnar Fjelde og salgsdirektør Tor Reidar Brekke med et av mange antenneprodukt. Tor Inge Jøssang

Comrod peiler inn strøm-markedet

Antennekonsernet Comrod har vunnet den første store kontrakten på nye produkter som skal forsyne avansert kommunikasjonsutstyr med strøm.