• Slike og liknende digitale strømmålere skal de neste årene erstatte alle gamle målere i Norge. Typen på dette bildet kommer på plass i strømskapene til alle strømkundene i Klepp og Hå. (Foto: Aidon)

Skal rulle ut smarte strøm-målere for 50 millioner i Hå og Klepp

Nå kommer smarte strømmålere for fullt. Lyse er i gang med tester. Mandag signerer Jæren Everk og Klepp Energi avtale som omfatter 16.000 strømkunder i Hå og Klepp.