• Hvis utvidelsen godkjennes vil Strand kommuna ha 1200 dekar, tilsvarende cirka 200 fotballbaner, til industri i Nordmarka. På toppen av dette kommer 2000 dekar, tilsvarende 300 fotballbaner, noen kilometer fra sjøen. Strand kommune

Ny superhavn ved Tau

Et attraktivt industriområde på størrelse med 500 fotballbaner kan bli en realitet ved Tau. Men først må et populært turområde ofres.