• Flere besøker turistkontoret i Sandnes. Både lokale og turister tar turen innom. Maja Tomic, til venstre, skal leie sykkel til et ærend på turistkontoret og får hjelp av informasjonsmedarbeider Inger Sigrun Slagstad Vik. Foto: Marit Hæreid

Turistene vil til Sandnes

Turistene har i en årrekke valgt Stavanger framfor Sandnes. Nå er trenden i ferd med å snu. Gaukebyen opplever en markant økning.