• Tanken er at høyt gras skal gjøre meitemarken mindre tilgjengelig for fuglene, sier Ingvald Erga. Tirsdag formiddag ble graset klippet av Trygve Risa. Nå vurderer Avinor å la graset gro på større deler av flyplassarealet. Jan Inge Haga

Flest fuglekollisjoner på Sola

Høyt gras ved rullebanene og tørt klima har hjulpet på situasjonen, men fugleutfordringene ved Stavanger lufthavn er fortsatt store.