Skolen passer bedre for jenter enn for gutter, innrømmer politikere

STAVANGER: Flere mannlige lærere og mer fysisk aktivitet er blant tiltakene Dag Mossige (Ap) og Rune Askeland (V) peker på.

Det kan være at gutter synes det er kult å drite litt i skolen, sier Kristoffer Amundsen som går i 9d på Tastaveden. Aftenbladet fikk komme inn i klassen og høre hva som er elevenes forklaring på det som kalles «gutteproblemet» i norsk skole.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over fem år gammel

Norske gutter gjør det dårligere på skolen enn jentene. 18 000 flere gutter enn jenter mottar spesialundervisning. Frafallet er større blant guttene. Og på universiteter og høyskoler er guttene i mindretall.

Mellom 70 og 76 prosent av elevene i Stavanger som mottar spesialundervisning på 1.-4. trinn, er gutter. Jentene skårer inntil 0,5 karakterpoeng bedre enn guttene viser standpunktkarakterene fra Stavangerskolen.

Bekymra politikere

Dette bekymrer kunnskapsministeren og regjeringen som har nedsatt et ekspertutvalg som skal finne ut hva som bør gjøres. Leder for utvalget, Camilla Stoltenberg, har kalt dette for en av vår tids største samfunnsutfordringer.

Bekymret: Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

Også oppvekststyret i Stavanger er bekymret og mener noe må gjøres.

I mars ba oppvekststyret administrasjonen legge fram forslag til tiltak. Men da skolesjefen og oppvekstdirektøren la fram sin sak til septembermøtet, inneholdt den ingen nye tiltak.

Det gjennomgående i saksframstillingen var at det som «virker på alle elevene, har særlig god effekt på gutters læring». Det handler blant annet om tydelig klasseledelse og tydelige voksne og høy faglig kompetanse hos lærerne, utdypet skolesjef Jørn Pedersen i saksframlegget. Han støtter seg på Thomas Nordahl, professor i pedagogikk ved Høgskolen i Hedmark.

Jørn Pedersen er skolesjef i Stavanger.

Kan ikke avfeies

Verken Rune Askeland (V) eller Dag Mossige (Ap) slår seg til ro med det.

– Nordahl er ingen gud, her finnes andre eksperter med andre synspunkter, påpeker Mossige.

Han sikter til synspunkter fra skoleforsker Peder Haug og professor i pedagogikk Sten Erik Ulvund:

– Den enkleste forklaringen er at undervisningen passer bedre for jenter enn for gutter, uttalte skoleforsker Peder Haug til NrK tidligere i år.

Urolige gutter får mer negativ oppmerksomhet og kommer inn i en negativ sirkel, har Ulvund påpekt. Han tror guttene taper på at det første skoleåret ikke ble en blanding av lek og læring slik som det ble sagt da skolestart for 6-åringer ble innført.

Bekymret: Dag Mossige er Arbeiderpartiets fremste i oppvekststyret i Stavanger.

Vil ikke vente

Regjeringens ekspertutvalg skal avgi sin innstilling innen 1. februar 2019. De to oppvekstpolitikerne ønsker ikke å vente to år før tiltak blir satt i verk i Stavanger.

– Når dobbelt så mange gutter som jenter har spesialundervisning, er det noe i skolen som er feil. Det må være på tide å ta denne diskusjonen opp uten å bli anklaget for å være mannsjåvinist, sier Mossige.

Når dobbelt så mange gutter som jenter har spesialundervisning, er det noe i skolen som er feil. Den ordinære undervisningen har tydeligvis ikke truffet guttene godt nok.

– Skolene har blitt pokkers så like. Vi har ikke en skole for rastløse gutter. Det handler ikke bare om å få mer praksis og mindre teori inn i yrkesfagene. Jeg vet også at flere av skolevegrerne er svært intelligente gutter, sier Askeland.

LES OGSÅ KOMMENTAREN:

Les også

Vi må finna ut av det med gutane

Det har liksom blitt sånn at jentene er de som skal være flinke. At guttene ikke er så flinke, gjør liksom ikke så mye fordi de er gutter, sier Elise Haaland (i grå genser). Ved siden av henne sitter Isak Millington.

– Kult å drite i skolen

– Det kan være at gutter synes det er kult å drite litt i skolen, sier Kristoffer Amundsen som går i 9d på Tastaveden. Aftenbladet fikk komme inn i klassen og høre hva som er elevenes forklaring på det såkalte gutteproblemet.

– En del gutter tenker at skole ikke er så viktig, de har bedre og kjekkere ting å holde på med, sier Lars Math Henrichsen.

– Hvis guttene ikke er flinke, gjør de det til en morsom sak og gidder ikke å prøve, kommer det fra Sanne Fjørstad.

En del gutter tenker at skole ikke er så viktig, de har bedre og kjekkere ting å holde på med.

– Jentene girer hverandre opp. Hvis flere av jentene har høy karakter, vil også de andre jentene ha det, sier Elise Haaland.

– Jenter er mer obs på framtida, de tenker lenger fram, guttene er mer her og nå, lyder Emma Goody sin forklaring.

– Jentene har høyre forventninger til seg selv, tror Marin Stray Gautadottir.

– Jenter er mer obs på framtida, de tenker lenger fram, guttene er mer her og nå, lyder Emma Goody sin forklaring.

– Gutter hater skole fordi de ikke liker å gjøre lekser, mener Bilal Azadzi.

– Sykt mange gutter er veldig sløve, sier Martin Fisketjønn.

Sykt mange gutter er veldig sløve.

– Gutter liker å lage litt action, da kan det være at lærerne blir litt leie av dem, påpeker Kristoffer Amundsen.

– Det har liksom blitt sånn at jentene er de som skal være flinke. At guttene ikke er så flinke, gjør liksom ikke så mye fordi de er gutter, sier Elise Haaland.

– Hva skal til for at guttene skal synes det er kjekkere på skolen?

– Ingen lekser! kommer det fra flere av guttene.

- Noen gutter bryr seg ikke om gode karakterer, sier Isak Millington.

– Fordi?

– De føler de ikke klarer det og har gitt opp, svarer han.

– Hadde det hjulpet med flere mannlige lærere? spurte Aftenbladet i klasse 9d.

– De vet nok bedre hvordan det er å være gutt, lød svaret fra Kristoffer Amundsen.

Bekymret: Rune Askeland fra Venstre er nestleder i oppvekststyret i Stavanger.

Oppvekststyret vedtok i sist møte å sende saken videre til Ungdommens bystyre for å få innspill fra de unge, før de får saken opp igjen senere i høst.

Mulige tiltak

Politikerne i oppvekststyret har begynt å tenke tiltak:

Mossige har hørt fra både foreldre og lærere at det blir mer og mer vanlig med økter på 90 minutter, ja opptil 120 minutter- til og med for de yngste elevene. Han tror dette er spesielt vanskelig for små gutter.

–Skyldes det mangel på ressurser, må vi få gjort noe med dette, sier Mossige.

Askeland har tro på større vekt på praktiske og estetiske fag og IKT, større frihet for den enkelte lærer, mer fysisk aktivitet og mer lek i 1. klasse. Han vil ha fram og spre gode erfaringer fra lokale skoler som gjør dette.

Les også

Vil ikkje bruka ekstra pengar på mat og trim i skulen

Les også

Full digital dekning på ungdomsskolen i Stavanger

Les også

– Det hjelper ikke å sette strøm på gammel pedagogikk

Audun Waage og Christian Bright (til høyre) og resten av skolelaget i fotball fikk bruke skolens daglige 30 minutter med fysisk aktivitet til trening.

På Tastaveden skole har de 30 minutter fysisk aktivitet på dagene de ikke har gymnastikk. To ganger i uka går de tur.

Å få bevege seg og få frisk luft midt på dagen er et kjempepluss for alle, kanskje særlig for en del gutter med lopper i blodet.

– Å få bevege seg og få frisk luft midt på dagen er et kjempepluss for alle, kanskje særlig for en del gutter med lopper i blodet. God relasjon mellom lærer og elev er viktig for motivasjonen, da er turdagene gode, sier lærer Eivind Thorsen.

Flere menn

I grunnskolen i Stavanger er det 329 menn og 1044 kvinner, i følge grunnskolens informasjonssystem (GSI). 17 prosent av lærerstudentene som vil undervise på barnetrinnet er menn.

–Etter initiativ frå Askeland vedtok oppvekststyret i sist møte åtte tiltak for å øke mannsandelen i Stavangerbarnehagen i forrige møte. Kan «gutteproblemet» i skolen ha noe å gjøre med lav andel mannlige lærere?

Ja, mener både Mossige og Askeland:

Vi skal ikke pushe stereotype kjønnsroller på ungene, men vi bør heller ikke ignorere at det er forskjeller på jenter og gutter og på menn og kvinne.

– Det handler blant annet om at menn har en litt annen tilnærming. Det kan også lett tenkes at en mannlig lærer har lettere for å forstå en liten gutts frustrasjoner. Kjønnsbalanse i politikken, i helsevesen, i politiet osv. er viktig, da er det klart det også er viktig i skolen. Vi skal ikke pushe stereotype kjønnsroller på ungene, men vi bør heller ikke ignorere at det er forskjeller på jenter og gutter og på menn og kvinner, sier Mossige.

Les også

Slik vil de få flere menn til å jobbe i barnehage

-Professor Nordahl hevder at flere mannlige lærere har lite å si for læringsutbyttet, det viktigste er tydelige og motiverte lærere?

– Men jeg vil tro det har noe å si for danningsutbyttet. Og for kjønnsrollemønsteret. Og for trivsel og motivasjon, som igjen vil slå ut på læring. Urolige gutter trenger vel å treffe en mann som kanskje har samme erfaring selv. Jo større kvinnedominansen blir i skolen, jo større er faren for at andelen menn synker. Derfor er dette definitivt noe vi må snu, sier Askeland.

Jo større kvinnedominansen blir i skolen, jo større er faren for at andelen menn synker. Derfor er dette definitivt noe vi må snu.
Ikke bekymret: Lærer Eivind Thoresen ved Tastaveden skole i Stavanger. Til høyre i grå lue: Marijo Grabovac som spiller på skolelaget i fotball.

Lykkeligere jenter?

Lærer Erik Thoresen står smilende på fotballbanen og følger med på treningen skolelaget: Han får siste ord:

Jeg tror vi skal være forsiktige med å gjøre det såkalte gutteproblemet til et større problem enn det er. Det blir fort stakkarsliggjøring av gutter.

– Jeg tror vi skal være forsiktige med å gjøre det såkalte gutteproblemet til et større problem enn det er. Det blir fort stakkarsliggjøring av gutter. Det må vi unngå. Vi kan selvsagt snakke om motivasjon. Men hovedgrunnen til at jentene er bedre, er at de jobber mer og mer seriøst. Vi har den der flink-pike-mentaliteten, de sammenligner seg med hverandre, og kaver seg opp.

Jeg er slett ikke sikker på at jentene blir lykkeligere.

Jeg er slett ikke sikker på at jentene blir lykkeligere. Ganske mange ganger har jeg måttet si: Lise, du jobber mer enn godt nok. Nå må du roe ned, bremse litt. Men hjulet bare ruller og går. Det er ikke sikkert at det er så ille er guttene er flinkere til å «gi faen» som Per Fugelli anbefaler oss. Det er veldig sjelden jeg treffer gutter som ikke kom inn på skolen de ville. Flesteparten greier seg utrolig godt, selv om de ligger noen tiendedeler under jentene i karakterer.

Publisert: