Sylvi Listhaug (Frp) glad for U-sving om julesanger ved Nylund skole

Stortinget og regjeringen har kastet seg inn i Nylund-debatten, men julekontroversene er ikke på agendaen på rektormøtet i Stavanger torsdag.

Sylvi Listhaug (Frp) er en del av den lange rekken av politikere som har engasjert seg i debatter i kjølvannet av julekontroverser ved Nylund skole i Stavanger.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over fem år gammel

«Dette var godt å høre!», skrev innvandrings- og integreringsministeren på sin Facebook-profil etter at det ble klart at Nylund skole likevel trekker spørreskjemaet om julesanger.

(Les flere kommentarer fra statsråden mot slutten av artikkelen)

Listhaug føyer seg inn i en lang og voksende rekke av politikere og andre som har meldt seg på i debatter som har oppstått to ganger i underkant av et år som følge av julekontroverser ved Stavanger-skolen.

I år startet det med at foreldre ved Nylund skole måtte krysse av for hvilke sanger barna deres kan være med å synge på juleavslutningen.

I fjor startet juleballet med kontroverser rundt «Deilig er jorden» som Nylund-rektoren senere forklarte var et uhell.

Jørn Pedersen er skolesjef i Stavanger kommune.

Ikke på dagsordenen på rektormøtet

Til tross for en tilsynelatende enorm interesse hadde ikke skolesjef Jørn Pedersen i Stavanger kommune noen planer om å ta opp den ferske saken til diskusjon før torsdagens rektormøte i Stavanger.

– Nei, dette er noe som har skjedd ved en spesifikk skole. Rektormøtene er en fellesarena for planlegging, skoleutvikling og lederutvikling. Men selv om ikke juleavslutning er tema på selve rektormøtet, kommer det sikkert til å bli et samtaleemne. Det er åpenbart. Noe annet ville vært rart, sier han til Aftenbladet i et intervju før møtet.

– Saken er ikke satt opp som et eget tema på rektormøtet i dag. Rektormøtet ble berammet i god tid før Aftenbladet fant det verdt å skrive om avkryssingsskjemaet, sier Pedersen.

Rektorer, virksomhetsledere, skolesjefens stab og økonomirådgivere, personalstab er blant aktørene som samlet seg i 12-tiden i Kunsthallen i Stavanger til et tre timer langt møte.

Torsdag kveld er representanter fra foreldrenes arbeidsutvalg (FAU), skoleledelsen, lærerstaben og elevmassen innkalt til et driftsstyremøte.

Det har ikke lyktes Aftenbladet torsdag å få intervjue rektor Frøydis Anthonsen eller FAU- og driftsstyreleder Liv Sand.

Nylund skole.

Ulike versjoner

Skolesjef Pedersen har stoppet det kontroversielle skjemaet, men vil ikke slippe saken helt.

Et ubesvart spørsmål er hvorfor uttalelser fra sentrale aktører i saken ikke er helt synkrone. I den forbindelse kan dette dokumentet bli sentralt. Det inneholder foreldreutvalgets kommentarer og forslag til juleavslutninger, julesanger og hvorvidt det er greit med julenissen eller ei.

– Jeg har allerede fulgt opp skolen. Jeg følger opp i den grad det er behov for det hos Nylund eller andre skoler. Vi vil nok se på hvordan man kan unngå denne typen eksponering framover, sier Pedersen.

– Du har påpekt at du ikke kunne se noe formelt feil med måten skoleledelsen har håndtert dette på. Er det andre ting å si utover det som ikke er rent formalia?

– Jeg har allerede vært veldig tydelig på at det ikke var nødvendig å åpne for valgfrihet rundt sanger. Derfor tok vi det bort.

– Rektor sier til Aftenbladet at driftsstyret bestemte fremgangsmåten og at den eneste måten å gjøre dette grundig på, var denne måten, «ifølge driftsstyret». FAU- og driftsstyreleder Liv Sand har bekreftet overfor Aftenbladet at verken FAU eller driftsstyret har bedt om eller vært med på å utarbeide spørreskjemaet. Er dette noe du vil se nærmere på?

– Aftenbladet har snakket med en driftsstyreleder som ikke var driftsstyreleder da innspillet fra FAU kom.

– Nei, men hun var driftsstyreleder da innspillet ble behandlet i driftsstyret?

– Ja, men dette var en prosess i fjor og da ble det også sagt noe om føringene.

– Er det problematisk at det er to historier her?

– Jeg vet ikke om det er to ulike historier.

– Rektor peker på FAU og driftsstyret, mens lederen for FAU og driftsstyret avkrefter det?

– Skolen må operasjonalisere dette administrativt og innhente en form for samtykke som ivaretar det foreldrene ønsker. Så ser vi at valgfrihet for konkrete sanger og et eget skjema var å dra det litt langt. I innspillet fra FAU er det åpenbart ikke bedt om at foreldrene må gi tilbakemelding på enkeltsanger, og det står ingenting om å konkretisere valgfriheten slik. Derfor ble dette unødig kompliserende. Men innholdet i resten av skjemaet, inkludert informasjon om resten av arrangementet, var «innafor» det som FAU hadde bedt om.

– Er denne og fjorårets sak skadelig for omdømmet til kommunen, stavangerskolen eller Nylund skole – eller er det på tide at vi i mediene roer oss litt ned?

– Medieoppmerksomheten har virket stor sammenlignet med hvor forsvinnende liten del av skolehverdagen juleavslutninger er. De store sakene for skoler er å tenke på elevens læringsmiljø, trivsel og læringsresultater. Samtidig vekker julen veldig sterke følelser, og det ser vi også på graden av engasjement fra foreldre og medier i denne og andre saker om skolegudstjenester, sier Pedersen.

Listhaug: - Dette er et bunnivå

Før snuoperasjonen skrev Sylvi Listhaug (Frp) dette til sine Facebook-følgere, slik Nettavisen først rapporterte:

«Dette er et bunnivå i å utslette våre egne tradisjoner! Skal man le eller gråte? Foreldre skal krysse av på hvilke julesanger barna kan synge. Skal man ta ut noen barn når den ene sangen skal synges, og hente de fra gangen når den neste skal synges? Har noen tatt skade av å høre «På låven sitter nissen»? En over 100 år gammel julesang skal altså foreldre krysse av om barna skal få lov å synge.»

Onsdag fulgte Listhaug og Abid Q. Raja (V) Stortingets spørretime, der Nylund-kontroversene tidligere har vært tema.

– Ingen barn blir kristne av å synge «Deilig er jorden», sa Raja til Aftenbladet før snuoperasjonen var kjent.

Stortingsrepresentant Torstein Tvedt Solberg (Ap) i utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget er tidligere Nylund-elev.

Sterke reaksjoner fra Stortinget

Da hadde en rekke stortingspolitikerne gitt kommentarer til Aftenbladet.

– Jeg forstår at saken dukker opp, men jeg hadde nok trodd at Nylund skole hadde lært litt mer av det som skjedde i fjor, sa Torstein Tvedt Solberg (Ap), tidligere elev ved Nylund skole.

– Nylund-saken er et eksempel på at man kan bli for redde for egne tradisjoner. Jeg ønsker ikke at man går så langt som i Sverige der ting skal være så politisk korrekt at ingenting er lov.

– Smerter det en tidligere Nylund-elev at din gamle skole får denne typen oppmerksomhet?

– Nylund har alltid vært en mangfoldsskole. Den har hatt mange utfordringer, men har alltid vært en god skole. Det som smerter er at Nylund ufrivillig dras inn i debatt om norsk kultur, når de har hatt et velmenende forsøk på å manøvrere i dette minefeltet, sa Solberg.

– Moren min ville nok ha krysset nei for å skåne resten hvis dette hadde vært i min oppvekst på Kvitsøy, sa leder Roy Steffensen (Frp) i utdannings- og forskningskomiteen med et smil.

– At det blir så mye oppstyr, tyder på at man kunne gjort det på en annen måte enn med et spørreskjema, sa Steffensen, som mener skolegudstjeneste er en viktig del av vår kulturarv.

– For meg framstår det ganske absurd å krysse av hvilke sanger foreldrene vil at ungene skal synge. Hadde jeg vært forelder der, ville jeg ha reagert kraftig, sa Sveinung Stensland (H).

– Dette tiltaket nærmer seg å være parodisk. Man kan ikke ha det slik at skoler nærmest får berøringsangst ved formidling av norske kulturtradisjoner og tradisjoner. Det er skolens ansvar, skrev Kari Henriksen (Ap) i en e-post til Aftenbladet.

– Jeg tror vi ikke må bli så opptatt av å helgardere seg at en blir redd for å holde på norske juletradisjoner som er en del av kulturarv og tradisjoner. En trenger ikke å være religiøs for å delta på en julegudstjeneste. Det kan være en fin måte å lære om norske tradisjoner på. En blir sterkere i møte nye kulturer om man er trygg på sin egen historiske bakgrunn, sa Aleksander Stokkebø (H) med forbehold om at mediedekningen var korrekt.

Publisert: