- En trussel mot rettssikkerheten

Folkehelseinstituttets monopol på DNA-analyser undergraver velferdsstaten, mener statsviter Svein Erik Tuastad.