Krever fritt skolebokvalg

Elevene i Rogaland vil fritt velge lærebøker selv, slik at én klasse for eksempel kan operere med fem forskjellige matematikk-bøker.