Dugnad bak snuoperasjon

En formidabel økning i både ordrereserve og inntjening ble følgene av snuoperasjonen i tidligere Reime Econ. Fra nyttår tok jærbedriften navnet Va-Tek AS.