• Nå blir det kanskje flere glade tider for GI. I februar 2009 ble Gunnar Hvarnes (foran) ved Gastronomisk Institutt Årets kokk. Trygve Indrelid

Gastronomisk Institutt reddet

Aksjonærene lover å bidra med de nødvendige millionene for å sikre videre drift.